2012. február 26., vasárnap

szakállas csormolya

Termés:
A tok kétrekeszű, benne két-két magot érlel. Magja 6-7 mm hosszú, a búzaszemhez hasonló, sima, barnáspirosas, később megfeketedő, rendkívül kemény. A mag csúcsa legömbölyített, tövén befűződött, világosabb szivacsos csappal, mely a köldök maradványa.
Csíranövény:
A sziklevél alatti szárrész hosszú, rendszerint vöröses árnyalatú. A sziklevelek nagyok, hosszúkás lándzsásak, csúcsuk lekerekített, válluk felé keskenyedők, majdnem ülők, igen apró pillás szőröket viselnek. Az első levelek keresztben átellenesen állnak, keskeny szálasak, hegyesek, ülők, sűrűn, apró szőrökkel borítottak.

Kifejlett növény:
Egyéves, alacsony, felálló és elágazó szárú, kopasz növény. Levelei keskeny lándzsásak, hegyesek, az alsók épek, a felsők fogazott szélűek. A virágfüzér mindenoldalú, tömött, a murvalevelek fogazottak, árhegyűek, zöldesek vagy fehéresek. A csésze bozontos szőrű, fogai rövidek, lándzsásak. A párta csöve hosszabb, halványsárga, torka nyitott.
Elterjedés:
A vetőmegtisztítás elterjedése óta előfordulása szórványos. Félélősködő, mint nemzetsége minden tagja. Elsősorban a löszön kialakult meszes mezőségi talajokon fordul elő, újabban főleg parlagokon, utak mentén. Egyes vizsgálatok szerint a gazdanövény jelenléte a csírázást serkenti.

2012. február 5., vasárnap

szúrós csorbóka

Termés:
A kaszat lapos, szegélye majdnem szárnyas, a bordák között sima. Színe barna, bóbitája, mint az előbbieké.
Csíranövény:
A sziklevél alatti rész rövid, felső részén fénylő sárgás. A sziklevelek rövid elliptikusak, majdnem kerekdedek, csúcsukon lekerekítettek, rövid nyelűek. Az első levél fordított tojásdad alakú, csúcsán szélesen lekerekített, alapjánál hirtelen keskenyedik el a viszonylag hosszú nyélbe. A levél elmosódottan szögletes, felül és a szélein apró bibircsekkel borított. A második levél hasonló, fokozatosan nyélbe keskenyedő, szélén határozottabban fogazott. A későbbi leveleken a levél széle kicsípett fogas, töviskés.
Kifejlett növény:
Egyéves, magas, a szelíd csorbókához hasonlító, kopasz vagy felül kissé gyapjas növény. Levelei épek vagy karéjosak, az alsók visszás tojásdad alakúak, tompák, egyenlőtlenül fogasak, nyélre futók. A felső levelek lekerekített, szíves vállal szárölelők, hegyesek. A levelek merevek, üvegszerűek. Virágai sárga színűek.
Elterjedés:
A szelíd csorbókával együtt gyakori, azzal együtt él, mindenütt előfordul.