2016. augusztus 17., szerda

Herehurafű

Termés: A hüvely széles tojásdad alakú, hártyás, a csészébe zárt, 1-2 magvú. A mag gömbölyded, 1 mm, sima, fényes, sárgás, barnás vagy halványzöld.

 Csíranövény: A sziklevelek kicsik, hosszuk 3 mm, oválisak, rövid nyelűek. Az első levél kerekded, a csúcsán kicsípett, 5 mm átmérőjű. A lemez középső ere jól kivehető, feltűnő, az oldalsó erek alig látszanak. A következő levelek hármasak, a levélkék fordított szív alakúak. A csíranövény levelei elálló szőrökkel borítottak, a lemez széle pillás.

Kifejlett növény: Egyéves, felálló, ágas szárú, gyakran pirosas növény. Levélkéi ülők, szálas hosszúkásak, hegyesek. A növény rányomott szőrös. Virágzata hengeres, rózsaszínű vagy fehéres, tövén nincs murvalevél. A párta rövidebb a csészefogainál, a csésze fogai szálkásak, hosszú selyemszőrökkel borítottak.

 Elterjedés: Mindenütt megtalálható, de a savanyú homoktalajokon a gyakoribb. Tarlón és a parlagokon érlel magot. Szőrözöttsége miatt az állatok nem legelik le. Kártétele nem jelentős, a rendszeres művelést nem viseli el.

2016. április 4., hétfő

mezei here

Termés: A hüvely egy magvú, nyeles, a kocsánnyal együtt kb. 2,6 mm, széles tojásdad alakú, kissé lapított, a csúcsán horgos végű bibével. A mag széles tojásdad, fényes sárga.

 Csíranövény: A sziklevelek aprók, tojásdad alakúak, 2-3 mm hosszúak, rövid nyelűek. Az első levél majdnem kerekded, csúcsán kissé benyomott, ép, a levélnyél hosszabb a lemeznél. A második levél már hármas, a levélkéi fordított tojásdad alakúak, csúcsukon kicsípettek, kopaszok, de a negyedik, ötödik levéltől kezdve szórtan elálló szőröktől molyhos a levél széle, a levélnyél és a pálhalevél. 

Kifejlett növény: Egy-két éves, sárga virágú növény, a csésze öt erű. A virágok fejecskében állnak, elvirágozva megbarnulnak. A kis termetű felálló szárú növény kopasz. Levélkéi ékvállúak, visszás tojásdadok, a középső levélke hosszú nyelű. Pálhalevele alul kiszélesedő, lekerekített, tojásdad lándzsás.

 Elterjedés: Réteken, legelőkön, parlagokon fordul elő. Kárt alig okoz, a rendszeres talajművelést nem viseli el.

2015. december 1., kedd

fehér here

Termés: A hüvely 3,5-4 mm hosszú, keskeny hosszúkás, 2-4 magvú. A mag apró, asszimetrikus szív alakú, sárga vagy sárgásbarna színű.

 Csíranövény: A sziklevelek tojásdad alakúak, lekerekített csúcsúak, 4-5 mm hosszúak, nyelesek, a nyél hossza nagyobb, vagy megegyezik a lemezével. Az első levél ép, lekerekített, 4-5 mm széles és hosszú, a csúcsán kis kicsípéssel. A szélein enyhén hullámos, a lemez kopasz, a nyél hosszú, mintegy 15-20 mm. A második levél hármas, levélkéi fordított tojásdad alakúak, a csúcsukon kissé kicsípettek, kopaszok. A levélkék oldalán 3-4 apró fog található, melyek csúcsába futnak az oldalsó erek. A levélkék közepén szórtan barnás folt lehetséges. A második levél nyele még hosszabb, mint az elsőé.

 Kifejlett növény: Évelő, heverő szárú, a csomóknál legyökerező növény. Levélnyele hosszú, levélkéi egyformák, tojásdadok vagy elliptikusak, ülők, csúcsuk levágott vagy kicsípett. Virága fehér, csészéje tíz erű. A virágfejecske gömbös. A párta kb. még egyszer hosszabb a csészénél.

 Elterjedés: Réteken, legelőkön, kertekben, szántóföldeken egyaránt előfordul az üde és nedves talajokon. Tarlón tömeges is lehet. Nedves, csapadékos időjárás esetén a telepített városi gyepekben is felszaporodhat. Erősíti a taposott gyepet, így jelenléte hasznos és kívánatos.