2015. december 1., kedd

fehér here

Termés: A hüvely 3,5-4 mm hosszú, keskeny hosszúkás, 2-4 magvú. A mag apró, asszimetrikus szív alakú, sárga vagy sárgásbarna színű.

 Csíranövény: A sziklevelek tojásdad alakúak, lekerekített csúcsúak, 4-5 mm hosszúak, nyelesek, a nyél hossza nagyobb, vagy megegyezik a lemezével. Az első levél ép, lekerekített, 4-5 mm széles és hosszú, a csúcsán kis kicsípéssel. A szélein enyhén hullámos, a lemez kopasz, a nyél hosszú, mintegy 15-20 mm. A második levél hármas, levélkéi fordított tojásdad alakúak, a csúcsukon kissé kicsípettek, kopaszok. A levélkék oldalán 3-4 apró fog található, melyek csúcsába futnak az oldalsó erek. A levélkék közepén szórtan barnás folt lehetséges. A második levél nyele még hosszabb, mint az elsőé.

 Kifejlett növény: Évelő, heverő szárú, a csomóknál legyökerező növény. Levélnyele hosszú, levélkéi egyformák, tojásdadok vagy elliptikusak, ülők, csúcsuk levágott vagy kicsípett. Virága fehér, csészéje tíz erű. A virágfejecske gömbös. A párta kb. még egyszer hosszabb a csészénél.

 Elterjedés: Réteken, legelőkön, kertekben, szántóföldeken egyaránt előfordul az üde és nedves talajokon. Tarlón tömeges is lehet. Nedves, csapadékos időjárás esetén a telepített városi gyepekben is felszaporodhat. Erősíti a taposott gyepet, így jelenléte hasznos és kívánatos.

2015. szeptember 26., szombat

héla zab

Termés: Fontos határozó bélyeg. Az érett szemtermések egyenként, egymástól függetlenül hullanak ki a füzérkéből, s minden termés alapi részén homorú, gödrös talpheg van. A kalászka valamennyi virágában a toklász szálkás, általában 2, esetenként 3 virág található benne, a füzérke tengelye borzas szőrű. A toklászos szem nagy, 13-18 mm hosszú, a toklász a szemet többé-kevésbé körülfogja, a csúcsán két rövid fog van. A toklász sötétbarna, alsó felében hosszú, barnássárga szőrökkel borított. A toklász közepéből erős, alsó felében csavarodott, felső felében térdes, pirosasbarna szálka ered, melynek hossza 30-40 mm. A hozzá hasonló A. ludoviciana abban különbözik, hogy összes szemtermése együtt hull ki. Csak az első termésen van talpheg, a második és a harmadik termésen alul nyelecske található, mely a harmadik termésen lényegesen hosszabb. A harmadik termés toklászán nincs szálka.

 Csíranövény: Tavasszal, április első harmadában csírázik ( az A. ludoviciana ősszel). A legfiatalabb levél balra csavarodó. A levél lemeze alig bordázott, középere jelentős. A levél színe és a fonák szőrtelen, a levél széle, főleg az alap felé pillázott lehet, de a szőrök könnyen lehullhatnak. A levélnyelvecske fehéressárga, hosszú, finoman rojtos, környéke gyakran pillás.

 Kifejlett növény: Egyéves, magas, bokrosodó, erőteljes növény. Szára vastag, levelei nagyok, szélesek, kékesszürkék. A fülecske hiányzik, a nyelvecske hosszabb, csúcsos, de nem hegyes. A levél széle, főleg az alap felé, fésűszerűen szőrözött. Az első levelek az óramutató járásával ellentétesen csavarodnak. Bugája laza, füzérkéi általában három virágúak.

 Elterjedés: Gyakorlatilag az ország teljes területén megtalálható, csak a fertőzés erősségében van különbség. A legfertőzöttebb megyék közé tartozik Győr-Sopron, Veszprém, Borsod, Heves, Szolnok, Hajdú-Bihar, Békés. Legjobban a barna erdőtalajokat és a réti talajokat kedveli, homokon kevésbé elterjedt. Gyakorlatilag minden művelt területen, még az új telepítésű ültetvényekben is tömeges lehet, de 2-3 évi művelés után eltűnik. A fertőzés kezdetekor a táblaszéleken a leggyakoribb, így azok körbekaszálása terjedését mérsékelheti. Zsenge példányai jó takarmányt adnak.

2015. június 19., péntek

közönséges gyújtoványfű

Termés:
A tok ± elliptikus, tojásdad alakú, kb. 1 cm hosszú, a csúcsán fogakkal nyílik. A mag széles ovális vagy majdnem kerek, lapos, széles szárnyas szegéllyel. A mag fekete vagy sötétbarna, közepe kipúposodó, ráncos, bibircses, a szegély csaknem sima.

Csíranövény:
A szikalatti szárrész vékony, szennyes lilás. A sziklevelek kezdetben tojásdad körte alakúak, alapjuknál kiszélesedők, majd hirtelen keskenyednek el, tompa, kihúzott csúcsúak, ülők. A későbbiekben a sziklevelek megnyúlnak, csúcsukon hegyesedők, alapjuknál ék alakban keskenyedők lesznek. Az első levelek hosszúkás oválisak, tompa vagy kissé hegyes csúcsúak, a levélnyél rövid. A csíranövény kopasz, halványzöld, fénytelen, mindkét oldalán viaszos réteggel borított, így szürkészöldnek tűnik.

Kifejlett növény:
Évelő, szaporító gyökeres, közepes termetű, zöld, kopasz növény. Keskeny szálas levelei szórt állásúak, épek, hegyesek. A párta halványsárga, kétajkú, sarkantyús. A virágok szártetőző fürtben állnak. A virágkocsány és a csésze éle mirigyszőrös. A csésze cimpái hegyesek, szélük nem fehéres.

Elterjedés:
Az egész országban közönséges, de sehol sem tömeges. Szereti a lösz- és agyagtalajokat, de a homokon is megél. Legjobban a tarlón és az ültetvényekben érzi magát.

2015. március 15., vasárnap

üstökös gyöngyike

Termés: Háromfelé hasadó toktermése ± tojásdad, hegyesedő.
Csíranövény: Az első levelek vékonyak, több cm hosszúak, hengeresek és húsosak.
Kifejlett növény: Évelő, közepes termetű, nagy hagymájú növény. Tőlevelei (3-4 db) hosszúak, szélesek (10-27 mm), egyenletesen keskenyedők, hosszuk a virágos száréval azonos vagy hosszabb. Kék színű virágai hosszú fürtben állnak. A fürt csúcsán hosszú, kék kocsányú, csöves, meddő virágok találhatók. Az alsó virágok kocsánya zöldes, rövidebb, vízszintesen álló, a lepel csöves, harang alakúan nőtt össze.
Elterjedés: Mindenütt előfordul szálanként. A művelést nem bírja, így elsősorban az ültetvényekben, táblaszéleken, kevésbé bolygatott területeken fordul elő.

2015. január 1., csütörtök

kicsiny vagy gyakori gombvirág

Termés: Kaszattermése apró. A belső kaszatok kúp alakúak, tompán 4 vagy 5 élűek, barnásfeketék, ritkás, rövid, merev, felfelé néző fehéres szőrökkel. Bóbitája 15-20 pillás szélű, fénylő pikkelyből áll, ezek ernyőszerű koszorút alkotnak. A szélső kaszatok laposabbak, háromélűek, kissé görbültek, bóbitájuk csökevényes, legfeljebb néhány sertéből áll.

 Csíranövény: A sziklevél alatti rész gyakran barnás, rajta hosszanti vonalak és bibircsek találhatók. A sziklevelek kerekdedek, csúcsukon kissé kicsípettek, az élükön pillásak, nyelesek. A középső éren kívül két oldalér fut végig ívesen a lemez két szélén. Az első levelek átellenesek, széles tojásdad, háromszög alakúak, széleiken oldalanként 3-3 apró foggal. A következő levelek nagyobbak, több oldalfoguk van, majdnem fűrészesek. A levél állománya vékony, puha, könnyen lankadó.

 Kifejlett növény: Egyéves, közepes termetű, ± szőrös, erősen elágazó, felálló vagy heverő növény. Szára alul bordás. Levelei átellenesek, széles tojásdadok, hegyes csúcsúak, hullámosak vagy fűrészfogasak. Apró, sárga fészkei álernyőt alkotnak, hosszú kocsányon általában hármasával állnak. Csöves virágai sárgák, öt nyelves virága fehér, de néha hiányozhatnak is. Hozzá nagyon hasonló a borzas gombvirág - G. ciliata (Rafin.) Blake, mely bozontos, érdes szőrű növény, s levelei szélesebbek és durvábban fogazottak, s kocsányai mirigyszőrösek.

 Elterjedés: Elterjedt növény, elsősorban a kertekben és a zöldségfélékben gyakori, de a kapásokban is helyenként elterjedt. . A talajjal szemben nem igényes, de a homokos talajokon általában tömegesebb. Fagyérzékeny, melegigényes.