2016. december 8., csütörtök

kakukk homokhúr

Termés: Toktermése tojásdad vagy gömbölyded alakú, kb. 3 mm hosszú, a csészével azonos hosszúságú, vagy kissé hosszabb annál. Éretten hat visszahajló foggal nyílik. A magok aprók, széles vese alakúak, kékesfekete, grafit fényűek. A mag háta tompa bibircses, oldalain koncentrikus sorban párnás sejtekkel.

Csíranövény: Sziklevelei nyelesek, hosszúkásak, keskeny tojásdad alakúak, lekerekítettek. Az első levelek átellenesek, tojásdad alakúak, csúcsukon erősen hegyesek, kezdetben ülők, később hosszabb, vékony nyélbe keskenyedők. A levélnyél szőrözött. A sziklevelek hónaljában gyorsan megjelennek az oldalsó hajtások.

Kifejlett növény: Egyéves, apró, vékony, ágas - bogas, tövénél lefekvő növény. Apró levelei tojásdadok, hegyesek, ülők, alul rövid nyelűek, az oldalerek kiállnak. A növény rövid szőrös vagy mirigyszőrös. Csészelevelei lándzsás tojásdadok, hegyesek. Sziromlevelei fehérek, épek.

Elterjedés: Az egész országban közönséges, mindenféle száraz talajon előfordul. Jelentősége csökkenőben van

2016. augusztus 17., szerda

Herehurafű

Termés: A hüvely széles tojásdad alakú, hártyás, a csészébe zárt, 1-2 magvú. A mag gömbölyded, 1 mm, sima, fényes, sárgás, barnás vagy halványzöld.

 Csíranövény: A sziklevelek kicsik, hosszuk 3 mm, oválisak, rövid nyelűek. Az első levél kerekded, a csúcsán kicsípett, 5 mm átmérőjű. A lemez középső ere jól kivehető, feltűnő, az oldalsó erek alig látszanak. A következő levelek hármasak, a levélkék fordított szív alakúak. A csíranövény levelei elálló szőrökkel borítottak, a lemez széle pillás.

Kifejlett növény: Egyéves, felálló, ágas szárú, gyakran pirosas növény. Levélkéi ülők, szálas hosszúkásak, hegyesek. A növény rányomott szőrös. Virágzata hengeres, rózsaszínű vagy fehéres, tövén nincs murvalevél. A párta rövidebb a csészefogainál, a csésze fogai szálkásak, hosszú selyemszőrökkel borítottak.

 Elterjedés: Mindenütt megtalálható, de a savanyú homoktalajokon a gyakoribb. Tarlón és a parlagokon érlel magot. Szőrözöttsége miatt az állatok nem legelik le. Kártétele nem jelentős, a rendszeres művelést nem viseli el.

2016. április 4., hétfő

mezei here

Termés: A hüvely egy magvú, nyeles, a kocsánnyal együtt kb. 2,6 mm, széles tojásdad alakú, kissé lapított, a csúcsán horgos végű bibével. A mag széles tojásdad, fényes sárga.

 Csíranövény: A sziklevelek aprók, tojásdad alakúak, 2-3 mm hosszúak, rövid nyelűek. Az első levél majdnem kerekded, csúcsán kissé benyomott, ép, a levélnyél hosszabb a lemeznél. A második levél már hármas, a levélkéi fordított tojásdad alakúak, csúcsukon kicsípettek, kopaszok, de a negyedik, ötödik levéltől kezdve szórtan elálló szőröktől molyhos a levél széle, a levélnyél és a pálhalevél. 

Kifejlett növény: Egy-két éves, sárga virágú növény, a csésze öt erű. A virágok fejecskében állnak, elvirágozva megbarnulnak. A kis termetű felálló szárú növény kopasz. Levélkéi ékvállúak, visszás tojásdadok, a középső levélke hosszú nyelű. Pálhalevele alul kiszélesedő, lekerekített, tojásdad lándzsás.

 Elterjedés: Réteken, legelőkön, parlagokon fordul elő. Kárt alig okoz, a rendszeres talajművelést nem viseli el.